خط جدید پردازش لوله فلزی ایجاد شد!

ما اخیراً خط جدید پردازش لوله فلزی ایجاد کرده ایم. عمدتا شامل برش ، خم شدن ، انبساط ، جمع شدن و جوشکاری لوله های فلزی است. خط تولید جدید به ما کمک می کند لوله های فلزی را در اندازه های گوناگون برای مشتریان خود تولید کنیم تا سفارشات کمتری برای شروع و نیازهای فرایند بیشتری داشته باشند. 


زمان ارسال: 29-دسامبر -2020